MĘSKIE EMOCJE

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych stereotypów dotyczących relacji między mężczyznami a kobietami jest opinia, że mężczyźni nie rozumieją kobiet, a kobiety rozumieją mężczyzn aż za dobrze.

W tym wpisie postaram się przedstawić trochę informacji, które mogą być pomocne kobietom  zainteresowanym lepszym rozumieniem mężczyzn oraz mężczyznom i kobietom, którzy nie do końca rozumieją emocjonalną część siebie lub rozumieją ją bardzo powierzchownie.

Dość często powtarzana jest opinia, że kobiety są od mężczyzn bardziej empatyczne, z czego wnioskuje się o mniejszej zdolności mężczyzn do rozumienia innych ludzi. Tymczasem, różnice w zakresie kobiecej i męskiej empatii wynikają nie z jakości a treści na jakich skupia się empatia obu płci. Wydaje się, że mężczyźni rozwijają empatię akcji i działania. Oznacza to koncentrację na spostrzeganiu, przewidywaniu, planowaniu czynów i ich skutków. Kobiety zaś skupiają się na rozumieniu i przewidywaniu emocji drugiej osoby.

Z moich obserwacji ze (szkoleń i z gabinetu) wynika, że można sformułować cztery przypuszczenia dotyczące męskiej emocjonalności:

   mężczyźni, w przeciwieństwie do kobiet, borykają się z większymi problemami w rozumieniu, nazywaniu i rozpoznawaniu własnych emocji
   
istnieje męska i kobieca specyfika oraz odmienność empatycznego stylu rozumienia ludzi
   
w męskiej emocjonalności przeważa tendencja do przeżywania gniewu i jego ekspresji
   
mężczyźni mają skłonność do tłumienia miękkich i bezbronnych emocji, co skutkuje automatyzmem w przekształcaniu ich w gniew lub pobudzenie seksualne.

Choć natura stworzyła nas niemal jednakowych pod względem psychologicznym, to różnice w przeżywaniu emocji przez kobiety i mężczyzn związane są z socjalizacją dziewczynek i chłopców. W trakcie procesów rozwojowych emocjonalność chłopców ulega stłumieniu i kanalizowaniu, zaś emocjonalność dziewczynek jest stale pobudzana i rozwijana. Chodzi tutaj głównie o zachowania rodziców, ale także grup rówieśniczych.

W rozmowach z dziewczynkami, matki skupiają się na doświadczaniu emocji, zaś z chłopcami rozmawiają o przyczynach i skutkach pomagając im w ten sposób w kontrolowaniu emocji. Ponadto, rodzice bardzo często zniechęcają synów do wyrażania bezbronnych uczuć, takich jak smutek czy strach, zaś córki zachęcają do okazywania emocji miękkich i opiekuńczych oraz zaniechania gniewu i agresji.

JAKIE SĄ KONSEKWENCJE TŁUMIENIA I KANALIZOWANIA MĘSKIEJ EMOCJONALNOŚCI?

Chłopcy uczą się negowania uczuć lęku, smutku, często są zawstydzani i mało świadomi swoich uczuć, a jako mężczyźni dystansują się od własnego życia emocjonalnego, rozwija się u nich aleksytymia czyli deficyt zdolności rozpoznawania i nazywania emocji.

Można wyróżnić kilka typowych reakcji  mężczyzn na kontakt z emocjami, których treści i nasilenia nie potrafią rozpoznać:

   automatyczne przesuwanie uwagi na coś innego niż cielesne odczuwanie sygnałów emocji – zwane dystrakcją
   
eksplozje, gdy nie rozpoznane emocje narastają i nasilają się aż do wybuchu gniewu
   
zamykanie i tłumienie emocji
   
zamrażanie uczuć prowadzące do tego że mężczyzna nic nie czuje
   
niewerbalne ujawnianie się nierozpoznanych emocji, które wydostają się na wewnątrz w gestach, intonacji, wyrazie twarzy
   
doznawanie przykrych stanów somatycznych związanych z napięciem mięśniowym, wynikającym z hamowania i tłumienia stanów emocjonalnych – zwane somatyzacją
   
zamienianie emocji miękkich na agresję, która pozwala na pozorne poczucie siły i dominacji

Różnice w emocjonalności kobiet i mężczyzn dotyczą również spostrzegania i rozumienia agresji. Kobiety znacznie częściej widzą agresję partnerów z perspektywy ekspresji emocjonalnej, rozumieją jako chwilową utratę kontroli spowodowaną silną presją przeżywanych emocji i prowadzącą do poczucia winy. Mężczyźni rozumieją i przeżywają agresję w sposób instrumentalny. Agresywne zachowanie i wyrażanie złości jest znanym od wieków skutecznym sposobem na osiąganie celów i zdobywanie kontroli nad innymi. A jeśli agresja się „opłaca” – rozwija się. Temat agresji będzie kontynuowany już wkrótce.

Dzięki zrozumieniu różnic pomiędzy męską a kobiecą empatią, możesz żyć świadomiej i lepiej radzić sobie w życiu. Łatwiej będzie Ci zrozumieć nie tylko siebie, ale i partnera.

PS. Materiał powstał także na podstawie wykładów profesora J.Mellibrudy – “Specyfikacja męskiej emocjonalności”

A jakie różnice w emocjonalności kobiet i mężczyzn Ty dostrzegasz w życiu swoim i swojego otoczenia? Podziel się w komentarzu!

               

autorka

Lidia Krotoszyńska

Ekspert wychodzenia z pułapek business & life. Psycholożka & psychoterapeutka & mówca & przedsiębiorca & mentorka. Autorka rewolucyjnego poradnika „Moje słabości są moją siłą”

      

PRZECZYTAJ TEŻ:

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.

1500 CZYTELNIKÓW

NA TYM FANPAGE. DOŁĄCZ!

200 OBSERWUJĄCYCH

POZNAJ MOJE SŁABOŚCI!

LINKED IN

PROFIL ZAWODOWY

Comments

comments